Đại học Dầu khí Việt Nam Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ và đào tạo Đại học văn bằng 2 chính quy

Oil Gas Vietnam

Administrator
Thành viên BQT
Đại học Dầu khí Việt Nam Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ và đào tạo Đại học văn bằng 2 chính quy năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2018
1. Chỉ tiêu: 15 chỉ tiêu/Ngành:

- Ngành Công trình biển.

- Ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý dầu khí).

- Ngành Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác dầu khí).

- Ngành Kỹ thuật Hóa học (Lọc – hóa dầu).

- Các lớp liên kết đào tạo của các chuyên ngành trên theo hình thức 1 năm tại PVU, 1 năm tại Mỹ. Bằng do Đại học Mỹ cấp (thông báo cụ thể trên trang thông tin của Trường).

2. Thời gian đào tạo: 2 năm.

3. Điều kiện dự tuyển chung:

3.1 Về văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành khoa học, kỹ thuật.

3.2 Thâm niên công tác: Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với Ngành, Chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

4. Điều kiện cho từng Ngành/Chuyên ngành tốt nghiệp:

4.1 Đối tượng dự thi ngành Công trình biển phải tốt nghiệp một trong các ngành sau:

Kỹ thuật xây dựng Công trình biển, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật Hàng hải, Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Tự động hóa hoặc tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến Công trình biển – Dầu khí.

* Học phần bổ sung kiến thức:

- Học viên tốt nghiệp các ngành Kỹ thuật Hàng hải, Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật Dầu khí, Tự động hóa: học bổ sung học phần Cơ học kết cấu.

- Học viên tốt nghiệp các ngành Kỹ thuật Điện tử: học bổ sung học phần Cơ học chất lỏng.

- Tốt nghiệp các ngành khác: xem xét học phần bổ sung dựa vào ngành học và bảng điểm đại học.

4.2 Đối tượng dự thi ngành Kỹ thuật Địa chất (Chuyên ngành Địa chất – Địa vật lý dầu khí) phải tốt nghiệp một trong các ngành sau:

* Ngành đúng: Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước các ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa chất dầu khí- Địa vật lý dầu khí), hoặc các CTĐT có số học phần/tín chỉ khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành không khác quá 10% so với CTĐT ngành Kỹ thuật Địa chất của PVU;

* Ngành gần:

- Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước các ngành Kỹ thuật dầu khí (Công nghệ mỏ dầu khí, Công nghệ khoan dầu khí, Công nghệ khai thác dầu khí…), Kỹ thuật địa vật lý và trắc địa, hoặc các CTĐT có số học phần/tín chỉ khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành không khác quá 40% so với CTĐT ngành Kỹ thuật Địa chất của PVU, với các học phần bổ sung: Địa chất Dầu khí, Các phương pháp tìm kiếm thăm dò Dầu khí.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước nhóm ngành khoa học, kỹ thuật nói chung hoặc những người hoạt động chuyên môn cùng lĩnh vực có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên, với các học phần bổ sung như sau: Địa chất cơ sở, Địa chất Dầu khí, Các phương pháp tìm kiếm thăm dò Dầu khí, Cơ sở kỹ thuật Dầu khí.

4.3 Đối tượng dự thi ngành Kỹ thuật dầu khí (Chuyên ngành Khoan – Khai thác mỏ Dầu khí) phải tốt nghiệp một trong các ngành sau:

* Ngành đúng: Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước các ngành Kỹ thuật Dầu khí (Công nghệ mỏ dầu khí, Công nghệ khoan dầu khí, Công nghệ khai thác dầu khí), hoặc các CTĐT có số học phần/tín chỉ khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành không khác quá 10% so với chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật dầu khí của PVU;

* Ngành gần:

- Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước các ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa chất dầu khí- Địa vật lý dầu khí), Kỹ thuật mỏ, hoặc các CTĐT có số học phần/tín chỉ khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành không khác quá 40% so với CTĐT ngành Kỹ thuật dầu khí của PVU, các học phần bổ sung như sau: Công nghệ khoan và khai thác Dầu khí, Công nghệ Mỏ.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước nhóm ngành kỹ thuật, hoặc những người hoạt động chuyên môn cùng lĩnh vực có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên, các học phần bổ sung như sau: Công nghệ khoan và khai thác Dầu khí, Công nghệ Mỏ, Cơ sở kỹ thuật Dầu khí, Các phương pháp tìm kiếm thăm dò.

4.4 Đối tượng dự thi ngành Kỹ thuật Hóa học (Chuyên ngành Lọc – Hóa dầu) phải tốt nghiệp một trong các ngành sau:

* Ngành đúng: Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước các ngành Kỹ thuật Hóa học hoặc các CTĐT có số học phần/tín chỉ khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành không khác quá 10% so với CTĐT ngành Kỹ thuật Hóa học của PVU;

* Ngành gần:

- Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước các ngành Kỹ thuật Vật liệu, luyện kim và môi trường, hoặc các CTĐT có số học phần/tín chỉ khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành không khác quá 40% so với CTĐT ngành Kỹ thuật hóa học của PVU, các học phần bổ sung như sau: Công nghệ chế biến dầu và khí, Quá trình thiết bị.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước nhóm ngành kỹ thuật, hoặc những người hoạt động chuyên môn cùng lĩnh vực có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên, các học phần bổ sung như sau: Hóa học cơ sở, Công nghệ chế biến dầu và khí, Quá trình thiết bị.

5. Môn thi:

5.1. Ngành Công trình biển: Tiếng Anh, Toán cao cấp, Cơ học chất lỏng.

5.2. Ngành Kỹ thuật Địa chất: Tiếng Anh, Toán cao cấp, Cơ sở địa chất - Địa vật lý Dầu khí.

5.3. Ngành Kỹ thuật Dầu khí: Tiếng Anh, Toán cao cấp, Cơ sở kỹ thuật Dầu khí.

5.4. Kỹ thuật Hóa học: Tiếng Anh, Toán cao cấp, Hóa lý.

6. Hồ sơ đăng ký: Hồ sơ đăng ký theo mẫu của PVU, nộp trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện.

7. Mốc thời gian:

- Nhận hồ sơ dự thi/xét tuyển và kiểm tra hồ sơ: Trước 15/06/2018.

- Tổ chức ôn tập và học chuyển đổi: Từ 16/06 - 31/07/2018.

- Tổ chức thi, thông báo kết quả, nhập học: Từ 01-31/08/2018.

- Tổ chức học: 03/09/2018.

8. Học phí, lệ phí:

- Học phí: 1.000.000đ/Tín chỉ. Học phí đóng theo kỳ và không bao gồm: chi phí bảo vệ tốt nghiệp, chi phí bế giảng khóa học và học phí học chuyển đổi (nếu có).

- Lệ phí ôn thi: 1.800.000đ/môn. (Kinh phí được tổ chức với nguyên tắc đảm bảo thu bù chi).

- Lệ phí thi tuyển: 1.450.000đ.

- Lệ phí hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NĂM 2018
1. Chỉ tiêu: 15 chỉ tiêu/Ngành:

- Ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý dầu khí).

- Ngành Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác dầu khí).

- Ngành Kỹ thuật Hóa học (Lọc – Hóa dầu).

2. Thời gian đào tạo: 2 năm.

3. Điều kiện dự tuyển: Người học đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học chính quy khác Ngành do các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước cấp. Người có văn bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

4. Miễn thi và hình thức thi:

a) Miễn thi: Người có bằng tốt nghiệp đại học do PVU cấp.

b) Hình thức thi: Những người không thuộc diện miễn thi sẽ dự thi 2 môn là Tiếng Anh và Toán Cao cấp.

5. Hồ sơ đăng ký: Hồ sơ đăng ký theo mẫu của PVU, nộp trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện.

6. Mốc thời gian:

- Nhận hồ sơ dự thi/xét tuyển và kiểm tra hồ sơ: Trước 15/06/2018.

- Tổ chức ôn tập và học chuyển đổi: Từ 16/06 - 31/07/2018.

- Tổ chức thi, thông báo kết quả, nhập học: Từ 01-31/08/2018.

- Tổ chức học: 03/09/2018.

7. Học phí, lệ phí:

- Học phí đóng theo học kỳ và phụ thuộc vào số Tín chỉ của Chương trình đào tạo:

+ Ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý dầu khí): 500.000đ/Tín chỉ.

+ Ngành Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác dầu khí): 479.000đ/Tín chỉ.

+ Ngành Kỹ thuật Hóa học (Lọc – hóa dầu): 489.000đ/Tín chỉ.

- Lệ phí ôn thi: 1.800.000 đồng/môn (Kinh phí được tổ chức với nguyên tắc đảm bảo thu bù chi).

- Lệ phí thi tuyển: 1.300.000 đồng.

- Lệ phí hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.* Thời gian và địa điểm: Học vào các ngày cuối tuần và linh hoạt theo nhu cầu học viên.

* Nhóm Tư vấn tuyển sinh 2018: https://www.facebook.com/groups/171543613387754/

* THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ

Số 762 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

ĐT: (0254) 3738879 (số máy lẻ: 128, Cô Lan)
DĐ: 0945750202 – Thầy Phong; 0947449068 – Thầy An; 0983197934 – Cô Lan.
Fax: (0254) 3733579.

Website: www.pvu.edu.vn
Email: tuyensinh@pvu.edu.vn
Fanpage : www.facebook.com/PVU.PVN/


4058823e239f4d2a3ef050d42c6068aa.jpg
 

Việc làm nổi bật

Top