Kiểm tra cơ bản trình độ Ex trực tuyến: Cách hiệu quả để học các tiêu chuẩn ATEX & IECEx

Oil Gas Vietnam

Administrator
Thành viên BQT
Qua kinh nghiệm tổ chức các khóa đào tạo về an toàn phòng nổ Ex, chúng tôi dần nhận thấy những vấn đề thông thường khiến các bạn học viên băn khoăn, chẳng hạn như “Tôi không thể sắp xếp thời gian đi học các lớp đào tạo”, “Tôi ở cách xa trung tâm đào tạo” hoặc “Tôi không chắc chắn về trình độ kiến thức Ex của mình, tôi nên tham gia khóa học nào?”. Từ đó chúng tôi nảy ra ý tưởng cung cấp các bài kiểm tra cơ bản trình độ Ex, một cấp độ cao hơn của các bài kiểm tra miễn phí trực tuyến. Chúng tôi nhận thấy việc này mang lại nhiều hiệu quả. Bạn có thể ở nhà, tiết kiệm được thời gian nhưng vẫn có thể kiểm tra đánh giá kiến thức phòng nổ Ex của mình, học thêm kiến thức mới về các tiêu chuẩn ATEX & IECEx và còn được thực tập làm quen với định dạng bài thi của kỳ thi quốc tế IECEx CoPC Ex001.

Phiên bản nâng cấp của bài kiểm tra trực tuyến miễn phí

Bài kiểm tra cơ bản trình độ Ex cũng có cách thức tương tự với bài kiểm tra trực tuyến miễn phí mà các bạn đã quen thuộc. Chỉ cần bạn có máy tính bảng, điện thoại thông minh hay máy vi tính có kết nối internet là bạn có thể làm bài. Tuy nhiên, với phiên bản nâng cấp này chúng tôi đã tăng số lượng câu hỏi từ 15 lên 62 câu, đồng thời kéo dài thời lượng của bài kiểm tra lên tối thiểu 1 tiếng 30 phút. Ngoài ra, chúng tôi cũng nâng cao nội dung chuyên môn về kiến thức an toàn phòng nổ bằng cách áp dụng theo định dạng bài thi quốc tế IECEx CoPC Ex001. Nếu bạn vượt qua bài kiểm tra (> 75%), điều đó cho thấy rằng bạn đã có kiến thức cơ bản về các nguyên tắc bảo vệ khi làm việc trong môi trường có nguy cơ cháy nổ cao dựa trên các bộ tiêu chuẩn IEC 60079. Chúng tôi cũng cung cấp tùy chọn để bạn xem lại bài kiểm tra kèm đáp án và giải thích ý nghĩa. Vì vậy, theo chúng tôi đây là một cách hiệu quả để học các tiêu chuẩn ATEX & IECEx.

Giới thiệu nội dung bài kiểm tra cơ bản trình độ Ex
Click here

Lợi ích của bài kiểm tra cơ bản trình độ Ex

Như đã đề cập ở trên, bài kiểm cơ bản trình độ Ex trực tuyến giải quyết hầu hết các vấn đề do hạn chế về thời gian và địa điểm. Bên cạnh đó, bạn có thể làm các bài kiểm tra để đánh giá kiến thức phòng nổ Ex của mình. Nếu bạn chọn bài kiểm tra có hiển thị đáp án kèm theo giải thích, bạn sẽ học được kiến thức liên quan đến các tiêu chuẩn ATEX và IECEx khi làm bài. Vì bài kiểm tra cơ bản trình độ Ex đang sử định dạng bài thi của kỳ thi quốc tế IECEx CoPC Ex001, nó cũng hữu ích cho bạn để chuẩn bị thi lấy chứng chỉ IECEx CoPC Ex001.

Chúng tôi cũng đề xuất các nhà tuyển dụng sử dụng bài kiểm tra cơ bản trình độ Ex như một phương pháp để đánh giá và lựa chọn những ứng viên phù hợp làm việc trong môi trường dễ cháy nổ.

Ưu đãi hơn 50% phí kiểm tra trong thời gian đại dịch Covid-19

So với đào tạo trên lớp, kiểm tra trực tuyến là một cách hiệu quả về chi phí để cải thiện và nâng cao kiến thức phòng nổ Ex. Ngoài ra, chúng tôi ưu đãi thêm cho các bạn thí sinh hơn 50% ++ phí kiểm tra trong thời gian đại dịch Covid-19.

Vì số lượng hạn chế đối với bài kiểm tra có mức phí ưu đãi, nên mức phí có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vì vậy, bạn hãy đưa ra lựa chọn nhanh chóng: tại đây

Mọi thắc mắc hoặc muốn đăng ký kiểm tra theo nhóm / công ty vui lòng liên hệ: tại đây

TESV - ATEX & IECEx Production

OUR MISSION IS TO BECOME THE LEADING IN ATEX & IECEx PRODUCTION

5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau city, Vietnam

P: +84 973862602 | E: mail@tesv.no | Web: www.tesv.no

Online tests: An effective way to learn ATEX & IECEx standards

Conducting many of Ex training courses has helped us to find out the common issues that bring headaches to our clients. “I couldn’t arrange time for the classroom training”, “I live far away from the training center” or “I am uncertain of my recent Ex level, which course should I attend?” and etc. are kind of their concerns. That leads us to the idea to help them out with the Ex basic tests, a higher level of online free tests. We must say that kills two birds with one stone. You just stay at home, save your time but still can test your Ex general knowledge, learn more about ATEX & IECEx standards and even get used to the format of IECEx CoPC Ex001 exam.

81144b_ea09b38cd25a465a8ea39a231767dae9~mv2.jpg

Upgraded versions of free online tests

As you might be familiar with our free online tests, the Ex basic tests work the similar way. The only requirement to take the tests is that you have a tablet, mobile phone or computer with internet connection. However, we have upgraded the number of the questions from 15 to 62 which also prolongs the duration of the test to min 1 hour and a half. In addition, we have also extended the technical contents of the questions which apply the same concept of IECEx CoPC Ex001 exam. If you pass the test (>75%), it indicates that you has obtained the basic principles of protection in explosive atmospheres of plant and machinery based on various parts of IEC 60079 series. Above of all, we also offer the option for you to review the test with the feedback to explain the answers. Thus, it is kind of an effective way to learn ATEX & IECEx standards.

Details of Ex basic online tests
Click here

Benefits of Ex basic online tests

As mentioned above, the Ex basic online tests solve almost issues relating the limitations of time and location. Besides, you can conduct the tests to understand your ability of Ex knowledge. If you wish to show the answers with explanations then you also learn more about ATEX & IECEx standards through doing the tests. As the tests are using the same concept of IECEx CoPC Ex001 exam, it can be useful for the preparation of the official Ex001 exam.

We also suggest the employers using the tests as a method to evaluate and select the right candidates who work in the potentially explosive atmospheres.

50% ++ discount during the pandemic Covid-19 period

In comparison with the classroom training, conducting online tests is a cost-effective way to get improvement in Ex level. Also, we are pleased to offer you a discount on 50% ++ during the pandemic Covid-19 period.

As there are a limited amount of special discount redemptions, pricing is subject to change without notice. So don’t wait to get it: click here

If you have any questions or you would like to register for the group/company purchase, please contact us directly: click here

>> Instruction for test takers: How easy to pay and take Ex online tests instantly

>> Take Ex free online test
 

Việc làm nổi bật

Top