Thông báo “Chương trình học bổng VPI 2019”

Oil Gas Vietnam

Administrator
Thành viên BQT
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) được cấp phép đào tạo trình độ tiến sĩ từ năm 2012 đối với chuyên ngành Kỹ thuật Dầu khí và từ năm 2017 đối với chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học.

Đến thời điểm này, đã có 10 nghiên cứu sinh theo học, trong đó 2 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và được công nhận học vị, cấp bằng.

Hiện nay VPI đang chủ trì thực hiện nhiều chương trình nghiên cứu khoa học dài hạn cấp Nhà nước trong các lĩnh vực Tìm kiếm thăm dò & Khai thác Dầu khí, và Hóa - chế biến Dầu khí. Các chương trình này đang có nhu cầu về nhân sự để triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu, kết hợp với việc nghiên cứu trong các chương trình đào tạo liên quan. Các nghiên cứu sinh sẽ được cấp học bổng từ quỹ phát triển sự nghiệp của VPI và kinh phí hỗ trợ thông qua các hợp đồng thuê khoán chuyên môn với chủ nhiệm đề tài trong thời gian học tập, nghiên cứu - Chương trình học bổng VPI 2019 (xin vui lòng ấn vào đây để tải bản thông báo đầy đủ):

Số lượng: tổng cộng 10 suất học bổng, trong đó:

  • 4 suất đối với chuyên ngành Kỹ thuật Dầu khí;
  • 01 suất hướng chuyên sâu Tìm kiếm Thăm dò;
  • 03 suất hướng chuyên sâu Khai thác Dầu khí.
  • 6 suất đối với chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học, hướng chuyên sâu Công nghệ Lọc - Hóa dầu và Chế biến khí
Hướng nghiên cứu được cấp học bổng; các nghiên cứu về nâng cao hệ số thu hồi dầu EOR có ứng dụng công nghệ 4.0; các nghiên cứu tối ưu khai thác dầu khí có ứng dụng công nghệ 4.0; các nghiên cứu cải thiện thu hồi dầu IOR nói chung, ứng dụng cụ thể cho đối tượng mỏ của Tập đoàn; nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các phương pháp xử lý xác suất - thống kê cho số liệu địa chất, địa vật lý phục vụ công tác thăm dò, khai thác dầu khí

Các nghiên cứu về: quá trình reforming khí thiên nhiên có chứa CO2 thành khí tổng hợp; tổng hợp vật liệu nanocarbon từ khí thiên nhiên có chứa CO2; nghiên cứu cơ chế ăn mòn dưới lớp cặn trong các đường ống thu gom và vận chuyển dầu khí; nghiên cứu ảnh hưởng của H2S và CO2 đến ăn mòn ứng suất trong các sản phẩm dầu khí

Các nghiên cứu về: chuyển hóa khí thiên nhiên giàu CO2 thành khí tổng hợp để sản xuất nhiên liệu sạch và methanol; tổng hợp vật liệu nano carbon từ khí thiên nhiên giàu CO2 sử dụng xúc tác dạng màng mỏng.

Các đối tượng có thể nhận học bổng: các nghiên cứu viên từ các đơn vị trong ngành đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2019; các kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi hoặc người có bằng thạc sĩ (chưa làm việc) đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2019.

Các lợi ích của người nhận học bổng: được tham gia vào các chương trình nghiên cứu phù hợp (thông qua các hợp đồng thuê khoán chuyên môn); được sử dụng số liệu, kết quả nghiên cứu của đề tài phục vụ cho đề tài luận án; được nhận kinh phí từ chương trình nghiên cứu theo 03 mức giá trị (50% mức học phí; 100% mức học phí; 100% mức học phí và chi phí hỗ trợ hàng tháng); có khả năng được làm việc lâu dài tại VPI sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

Nộp hồ sơ:

Ứng viên liên hệ với địa chỉ liên lạc ở dưới để có Phiếu đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh 2019 hoặc tải mẫu trên trang web của Viện (www.vpi.pvn.vn, chuyên mục Đào tạo/Đào tạo tiến sĩ), kê khai và nộp cùng Hồ sơ dự tuyển cho kỳ tuyển sinh tháng 11/2019.

Địa chỉ nộp hồ sơ và tư vấn tuyển sinh:

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí

Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37843061/máy lẻ 1410 (anh Trần Đình Ngọc - Di động: 0979769468 - Email: ngoctd@vpi.pvn.vn).

Viện Dầu khí Việt Nam xin thông báo và rất mong Quý đơn vị/Quý Ông/Bà hỗ trợ thông tin tới cán bộ công nhân viên/người quen có quan tâm để có thể tham gia.

Trân trọng cám ơn.

ProShow%20Slideshow_mp4.webp

Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam
 

Việc làm nổi bật

Top