Viện Dầu khí Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019

Oil Gas Vietnam

Administrator
Thành viên BQT
Viện Dầu khí Việt Nam xin thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019 như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh:

- Kỹ thuật Dầu khí (9520604): 3 NCS

- Kỹ thuật Hóa học (9520301): 3 NCS

Xin xem Danh sách người hướng dẫn tại đây

2. Điều kiện dự tuyển: Xin xem tại đây

3. Hồ sơ dự tuyển: Xin mời tải về tại đây

4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển (miễn phí)

5. Thời gian xét tuyển:

- Đối với hồ sơ nộp trước ngày 4/5/2019: Dự kiến từ ngày 11-22/5/2019.

- Đối với hồ sơ nộp trước ngày 5/11/2019: Dự kiến từ ngày 12-27/11/2019.

Xin xem nôi dung đầy đủ của Thông báo tuyển sinh tại đây.

6. Địa chỉ liên hệ và tư vấn tuyển sinh:

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí:

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37843061/ext. 1410 (anh Trần Đình Ngọc – Di động: 0979769468 – Email: ngoctd@vpi.pvn.vn).

1489073404-57.png
 

Việc làm nổi bật

Top