Khai giảng khóa học KIỂM TRA GIÀN GIÁO CƠ BẢN

Oil Gas Vietnam

Administrator
Thành viên BQT
Khóa học này hướng tới những người chịu trách nhiệm kiểm tra các hệ giàn giáo cơ bản để đảm bảo việc sử dụng an toàn và việc ký chứng nhận cùng các đăng ký theo đúng quy định. Toàn bộ khóa học nhắm tới giúp học viên hiểu được những thành phần của giàn giáo, các hình thức xây dựng và kiểm tra các phương pháp giàn giáo thực thi cơ bản và tuân thủ luật pháp hiện anh cùng các quy tắc thì công.

Chương trình Khóa học

Đối tượng tham gia:

Khóa học này hướng đến những ai có nhu cầu thực hiện kiểm tra về lỗi các lối đi cơ bản, khu vực làm việc và các hệ giàn giáo đặc biệt.

Số lượng tối đa 12 học viên/ lớp.

Mục tiêu:

Cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng để kiểm tra lối đi cơ bản, khu vực làm việc và các hệ giàn giáo đặc biệt hoặc hoàn thành báo cáo kiểm tra giàn giáo.

Nội dung:

 • Khóa học cung cấp các kiến thức về:
 • Giới thiệu về giàn giáo và các thuật ngữ.
 • Tiêu chuẩn thi công quốc tế.
 • Ví dụ thực tiễn từ quốc tế – Hiệp hội giàn giáo và leo cao Anh Quốc.
 • Tổng quan về biện pháp phòng chống ngã cao khi làm việc giàn giáo.
 • Ống giáo, các phụ kiện và mâm giàn giáo.
 • An toàn lối ra vào, lên xuống giàn giáo.
 • Đào tạo thợ giàn giáo và phương pháp thi công.
 • Thanh chéo và liên kết giàn giáo.
 • Giàn giáo di động, giàn giáo tĩnh và tải trọng tháp.
 • Giàn giáo dạng lồng chim.
 • Dầm và hệ dầm ngang.
 • Bảo vệ công cộng.
 • Đa dạng các loại hệ thống giàn giáo.
 • Làm thế nào để thực hiện kiểm tra gián giáo.
 • Các báo cáo kiểm tra giàn giáo và hệ thống thẻ giàn giáo.
 • Thực hành kiểm tra giàn giáo thực tế.
 • Đánh giá và kiểm tra kiến thức.
Chứng nhận:

Các học viên tham gia khóa đào tạo và vượt qua bài kiểm tra được cấp chứng chỉ đào tạo và thẻ kiểm tra viên giàn giáo CISRS OSTS.

Lưu ý:

 • Chứng nhận kiểm tra giàn giáo có thời hạn 5 năm.
 • Học viên sẽ được cung cấp đầy các thiết bị bảo hộ cá nhân để thực hành.

logo-training.png

 
Sửa lần cuối:

Việc làm nổi bật

Top