Thăm dò cũng là đầu tư, có cái được và cái rủi ro!

Oil Gas Vietnam

Administrator
Thành viên BQT
“Chúng ta phải đầu tư, phải nuôi dưỡng nguồn thu, mà đầu tư thì bao giờ cũng có cái được và cái rủi ro. Thăm dò cũng là đầu tư”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, PVN có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, cũng như đảm bảo công tác an sinh xã hội…

Năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, quan trọng.


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: "Chúng ta phải đầu tư, phải nuôi dưỡng nguồn thu, mà đầu tư thì bao giờ cũng có cái được và cái rủi ro. Thăm dò cũng là đầu tư"

Trong kết quả chung của cả nước, có sự đóng góp quan trọng của ngành Dầu khí, chủ lực là PVN. Tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với khát vọng và nhiệt huyết; với truyền thống đoàn kết vượt mọi khó khăn, thách thức, tập thể lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành Dầu khí, PVN đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được giao.

PVN cùng các đơn vị thành viên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt ở các chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, chế biến dầu khí và các chỉ tiêu tài chính. Khai thác dầu trong nước vượt 6,2% kế hoạch năm (tổng sản lượng khai thác dầu trong nước đạt 11,04 triệu tấn, vượt kế hoạch 619 nghìn tấn tương đương vượt 0,15 điểm GDP); khai thác khí, sản xuất điện đều vượt kế hoạch. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt trên 736 nghìn tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm, tăng 17% so với năm 2018; nộp ngân sách Nhà nước đạt 108 nghìn tỷ đồng, vượt 23,5% kế hoạch (tương đương vượt 20,5 nghìn tỷ đồng).

"Đây là những con số rất quan trọng không chỉ về kinh tế, mà còn góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn được chú trọng, không có các sự cố, tai nạn. Các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh khác được bảo đảm an toàn tuyệt đối; Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ được quan tâm. Nhiều công nghệ mới, tiên tiến nhất trong lĩnh vực dầu khí của thế giới được áp dụng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí cho các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí.

Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. "Lực lượng nhân lực của dầu khí là tiên phong trong lực lượng lao động của đất nước", Phó Thủ tướng đánh giá.

Việc chăm lo đời sống cho người lao động ngành Dầu khí; các hoạt động hỗ trợ phát triển an sinh xã hội tại vùng sâu, vùng xa, nơi đặt dự án… tiếp tục được quan tâm, duy trì thực hiện tốt. Đây là một nét đẹp văn hóa của ngành Dầu khí.

“Những kết quả đó giúp ngành Dầu khí vượt qua khó khăn, đang phục hồi không chỉ về kinh tế, mà còn về tinh thần, sự đoàn kết, gắn bó. Đồng thời, góp phần mở ra thời kỳ mới cho Tập đoàn”, Phó Thủ tướng nhìn nhận.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận, đánh giá rất cao và biểu dương tập thể lãnh đạo, người lao động ngành Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nỗ lực, cố gắng và đạt được những thành tựu rất quan trọng trong năm 2019.


Cụm mỏ Đại Hùng

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ hoạt động của ngành Dầu khí, của PVN vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế thách thức rất lớn, đòi hỏi phải nỗ lực để khắc phục, để có hiệu quả, đặc biệt là cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động ngành Dầu khí chưa đủ để hỗ trợ ngành Dầu khí vượt qua giai đoạn khó khăn, trong đó nổi bật là các vấn đề liên quan đến thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí.

“Thăm dò có chỗ được, chỗ thì không được nên muốn thăm dò, phải có quỹ. Người ta phải bỏ ra một cái quỹ ngoài đó, tính cái rủi ro đó để làm thăm dò”, Phó Thủ tướng nói.

Khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn đồng hành, chia sẻ với ngành Dầu khí nói chung, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói riêng để tập trung giải quyết, tìm ra hướng đi mới để phát triển, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tham mưu của Chính phủ cần mạnh mẽ hơn, tập trung vào những vấn đề như trên để nuôi dưỡng nguồn thu. “Chúng ta phải đầu tư, phải nuôi dưỡng nguồn thu, mà đầu tư thì bao giờ cũng có cái được và cái rủi ro. Thăm dò cũng là đầu tư”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2016 - 2020, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng, khí thế mới cho quốc gia, dân tộc, yêu cầu phát triển đất nước trong thời gian tới đặt ra là phải phát triển nhanh và bền vững; cùng với đó phải tái cấu trúc lại nền kinh tế, trong đó có ngành Dầu khí.

“Yêu cầu đặt ra đối với ngành Dầu khí là phải trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời, phải phát triển ngành Dầu khí, trong đó PVN là nòng cốt, phải có tiềm lực mạnh về tài chính và khoa học công nghệ, có sức cạnh tranh cao, chủ động tích cực hội nhập quốc tế”, Phó Thủ tướng nói.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu PVN phải vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các dự án, công trình dầu khí, phấn đấu kế hoạch năm 2020 phải thực hiện cao hơn kết quả đạt được trong năm 2019. Tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí để duy trì sản lượng và gia tăng trữ lượng dầu khí, phát triển mạnh ngành công nghiệp khí. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm ngành dầu khí, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu, khí đốt và cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo đáp ứng đủ điện cho nhu cầu của đất nước. Cơ bản hoàn thành giải quyết các dự án khó khăn ngành Dầu khí, đưa vào vận hành các công trình Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Long Phú 1…

Để đạt được các mục tiêu trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị PVN tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm và thực hiện các giải pháp đồng bộ, căn cơ.

“Trong đó, tập trung hoàn hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam trên cơ sở tái cấu trúc ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực; tái cấu trúc về đầu tư, quản trị doanh nghiệp hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng...”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời gợi mở ngành Dầu khí cần tận dụng nguồn lực nội tại cũng như tăng cường thu hút nguồn vốn, hợp tác quốc tế; lựa chọn các dự án ưu tiên để đầu tư bảo đảm về tiến độ, hiệu quả và nhất là phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ, cần có giải pháp ứng dụng cho phát triển bền vững ngành Dầu khí, tạo sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh, bảo vệ tài nguyên và môi trường; chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan khác trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với PVN ngày càng chặt chẽ hơn nữa, kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến phạm vi trách nhiệm của mình để thúc đẩy ngành Dầu khí phát triển.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, ngành Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, phát huy truyền thống vẻ vang của mình, tạo ra nhiều thành tích lớn hơn nữa trong hoạt động của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Hà Lê - Petrotimes.vn
https://petrovietnam.petrotimes.vn/tham-do-cung-la-dau-tu-co-cai-duoc-va-cai-rui-ro-560566.html
 
Top